Privacy Reglementen

Explanimates verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens van u, wanneer u er uitdrukkelijk voor kiest deze gegevens met ons te delen door middel van het aanvragen van informatie, het invullen van een contactformulier of deze gegevens op een andere wijze actief aan ons verstrekt. Explanimates houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De persoonlijke gegevens die u op enige wijze aan ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze primair zijn bedoeld (het verstrekken van informatie, het versturen van een nieuwsbrief of het verlenen van een dienst of product) en om u op de hoogte te houden van relevante informatie en acties van Explanimates. Gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor het verlenen van de dienst of het vervaardigen van een product. Hierbij valt te denken aan externe designers of voice-overs die betrokken zijn bij de productie van een door u besteld product.

Wij vinden het belangrijk uw persoonlijke gegevens, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, optimaal te beschermen. Indien u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelt en bewaart hebben, of wanneer u uw gegevens uit onze systemen wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u ons hiertoe schriftelijk of per e-mail te verzoeken.

Explanimates behoudt zich het recht voor gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bezoekt. De cookies hebben als doel om de website zo goed mogelijk en gebruiksvriendelijk te laten functioneren. Explanimates gebruikt uitdrukkelijk géén cookies die persoonlijke gegevens bevatten. De cookies kunnen echter wel worden herleid naar gegevens die u op een andere pagina of op onze website heeft achtergelaten, zoals op een informatieaanvraag- of contactformulier. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via deze link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Explanimates is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.