Privacy Reglementen

Explanimates verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens van u, wanneer u er uitdrukkelijk voor kiest deze gegevens met ons te delen door middel van het aanvragen van informatie, het invullen van een contactformulier of deze gegevens op een andere wijze actief aan ons verstrekt. Explanimates houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De persoonlijke gegevens die u op enige wijze aan ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze primair zijn bedoeld (het verstrekken van informatie, het versturen van een nieuwsbrief of het verlenen van een dienst of product) en om u op de hoogte te houden van relevante informatie en acties van Explanimates. Gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor het verlenen van de dienst of het vervaardigen van een product. Hierbij valt te denken aan externe designers of voice-overs die betrokken zijn bij de productie van een door u besteld product.

Wij vinden het belangrijk uw persoonlijke gegevens, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, optimaal te beschermen. Indien u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelt en bewaart hebben, of wanneer u uw gegevens uit onze systemen wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u ons hiertoe schriftelijk of per e-mail te verzoeken.

Explanimates behoudt zich het recht voor gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bezoekt. De cookies hebben als doel om de website zo goed mogelijk en gebruiksvriendelijk te laten functioneren. Explanimates gebruikt uitdrukkelijk géén cookies die persoonlijke gegevens bevatten. De cookies kunnen echter wel worden herleid naar gegevens die u op een andere pagina op onze  heeft achtergelaten, zoals op een informatieaanvraag- of contactformulier. 

Explanimates is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.